Kondicijska priprema malih tenisača

Kondicija

Kondicijski trening predstavlja skup trenažnih postupaka za razvoj i održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te morfoloških obilježja. Dakle, s jedne strane se unapređuju aerobne sposobnosti i anaerobni kapacitet, kvantitativne i kvalitativne motoričke sposobnosti, a s druge strane radi se o razvoju i održavanju morfoloških obilježja sportaša u skladu sa zahtjevima pojedinog sporta. (Milanović, 2009.)

Kondicijski trening može biti:
1. Kardio respiratorni trening (aerobni, anaerobni, mješoviti aerobno-anaerobni trening)
2. Neuro muskularni trening (trening izdržljivosti, snage, brzine i gibljivosti)
Cilj svakog treninga usmjerenog na razvoj kondicijskih sposobnosti jest izazivanje adaptacijskih procesa organizma sportaša, potpuni razvoj sposobnosti i osobina te povećanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sportaša. Dakle inicijalno stanje sportaša izmjereno skupom testova mijenjamo u novo željeno stanje.

Kondicijska pripremljenost se manifestira u više pozitivnih učinaka među kojima su najvažniji:
- podizanje razine treniranosti (opće i specifične)
- odgađanje reakcije umora
- ubrzavanje procesa oporavka
- smanjenje broja i težine ozljeda
Da bi kvalitetno provodili kondicijski trening, trening se mora provoditi sustavno odnosno redovito, te ne bi trebalo prekidati kontinuitet treniranja. Također treneri moraju znati prepoznati super kompenzaciju koja se javlja u fazi odmora kako bi mogli kvalitetno planirati sljedeći trening.